Jak Kargul z Pawlakiem – czyli immisje sąsiedzkie

Nasz blog zaczynamy nietypowo, bo od przypomnienia Państwu jednego z najbardziej popularnych polskich filmów. Każdy z nas oglądał kultowy film „Sami swoi”. Wszyscy pamiętamy wojnę sąsiadów o miedzę. Współcześnie, choć ciężko w to uwierzyć, konflikty między sąsiadami wyglądają podobnie. Dziś o jednej z najpowszechniejszych przyczyn waśni między sąsiadami, czyli o immisjach. Zgodnie z kodeksem cywilnym właściciel rzeczy ma prawo z…